Espanha

Consello da Cultura Galega

correo@consellodacultura.org

Observatorio da Cultura Galega

Observatorio da Cultura Galega

O Observatorio da Cultura Galega é unha unidade dependente do Consello da cultura que pretende encher o baleiro de información existente sobre a cultura a través dun método rigoroso e estándar de recolleita de información. A producción fundamental do Observatorio é a información estatística, aínda que entre as súas funcións está a redacción de informes de tipo cualitativo e avaliativo. Todos os resultados teñen por fin último contribuír ao desenvolvemento de políticas culturais sobre unha evidencia empírica.